20 Ý tưởng sáng tạo DIY

20 Ý tưởng sáng tạo DIY

1 | Túi kim loại

sáng tạo-Tự-ideas-1

sáng tạo-Tự-ideas-2

sáng tạo-Tự-ideas-3

sáng tạo-Tự-ideas-4

sáng tạo-Tự-ideas-5

2 | Cầu vồng

sáng tạo-Tự-ideas-6

sáng tạo-Tự-ideas-7

3 | Đèn ngủ

sáng tạo-Tự-ideas-8

sáng tạo-Tự-ideas-9

sáng tạo-Tự-ideas-10

sáng tạo-Tự-ideas-11

sáng tạo-Tự-ideas-12

4 | Giầy cá tính

sáng tạo-Tự-ideas-13

sáng tạo-Tự-ideas-14

sáng tạo-Tự-ideas-15

5 | Biến 1 găng tay lẻ thành gấu bông

sáng tạo-Tự-ideas-16

sáng tạo-Tự-ideas-17

sáng tạo-Tự-ideas-18

sáng tạo-Tự-ideas-19

sáng tạo-Tự-ideas-20

sáng tạo-Tự-ideas-21

sáng tạo-Tự-ideas-22

sáng tạo-Tự-ideas-23

sáng tạo-Tự-ideas-24

sáng tạo-Tự-ideas-25

6 | Hoa dứa

sáng tạo-Tự-ideas-26

sáng tạo-Tự-ideas-27

sáng tạo-Tự-ideas-28

7 | Con dấu hoa hồng

sáng tạo-Tự-ideas-29

sáng tạo-Tự-ideas-30

8 | Hoa hồng lá

sáng tạo-Tự-ideas-31

sáng tạo-Tự-ideas-32

sáng tạo-Tự-ideas-33

9 | Trứng Phục Sinh

sáng tạo-Tự-ideas-34

sáng tạo-Tự-ideas-35

sáng tạo-Tự-ideas-36

sáng tạo-Tự-ideas-37

10 | Tranh giấy cuộn

sáng tạo-Tự-ideas-38

sáng tạo-Tự-ideas-39

 

sáng tạo-Tự-ideas-40

sáng tạo-Tự-ideas-41

11 | Bóng đèn

sáng tạo-Tự-ideas-42

sáng tạo-Tự-ideas-43

sáng tạo-Tự-ideas-44

12 | Nghệ thuật vẽ tranh

sáng tạo-Tự-ideas-45

 

13 | Chổi nhựa

sáng tạo-Tự-ideas-46

14 | Bóng đèn năng lượng mặt trời

sáng tạo-Tự-ideas-47

sáng tạo-Tự-ideas-48

15 | Mặt dây hình hoa

sáng tạo-Tự-ideas-49

sáng tạo-Tự-ideas-50

sáng tạo-Tự-ideas-51

16 | Thớt cắt bánh mì

sáng tạo-Tự-ideas-52

sáng tạo-Tự-ideas-53

17 | Đèn ngủ

sáng tạo-Tự-ideas-54

sáng tạo-Tự-ideas-55

sáng tạo-Tự-ideas-56

sáng tạo-Tự-ideas-57

sáng tạo-Tự-ideas-58

sáng tạo-Tự-ideas-59

18 | Bình hoa bóng đèn

sáng tạo-Tự-ideas-60

sáng tạo-Tự-ideas-61

19 | Chậu gỗ

sáng tạo-Tự-ideas-62

sáng tạo-Tự-ideas-63

sáng tạo-Tự-ideas-64

sáng tạo-Tự-ideas-65

20 | Đèn ngủ Rạng Đông

sáng tạo-Tự-ideas-66

sáng tạo-Tự-ideas-67

sáng tạo-Tự-ideas-68

nguồn : http://www.architecturendesign.net

Để lại bình luận

Về đầu trang
Sale

Không sẵn có

Hết hàng